top of page

SEKRETESSPOLICY HOS FLORÉ.NU

I denna sekretesspolicy anger Floré vilka data som samlas in, varför dessa data samlas och hur den används eftersom Floré bryr sig om din personliga integritet och vill vara så tydlig som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Här följer information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera och radera dessa. 

1. Information som Floré samlar in

Genom att samla in information kan Floré förbättra sina tjänster för alla dess användare. Företaget samlar in data som du uppger och data som det får när du använder dess tjänster.

1.1 Information som du uppger

Du behöver uppge information när ber att få bli kontaktad av Floré. När du registrerar dina uppgifter ber Floré dig om personuppgifter, exempelvis mejladress, telefonnummer, faktureringsadress och dylikt. 

1.2 Information som Floré får när du använder dess tjänster

Floré samlar in information om vilka tjänster du köper, hur du rör dig på sidan, hur mycket och hur ofta du köper vilka tjänster. Floré samlar in besöksstatistik med hjälp av Wix analysverktyg samt Google Analytics. Detta innebär att information om hur du använder Floré tjänster sparas på Googles servrar. 

1.2.1 Enhetsinformation

Floré samlar in information om den specifika enhet som används (exempelvis varumodell, operativsystemsversion, enhets ID och information om mobila nätverk inklusive telefonnummer).

1.2.2 Logginformation

När du använder Florés tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Floré samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde Florés tjänst, till exempel dina sökfrågor.

 • Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, information om SMS-routning och samtalstyper.

 • IP-adress.

 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

 • Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation

När du använder Florés tjänster kan företaget samla in och behandla information om var du befinner dig. Floré använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring

Floré kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML5) och program-cacher.

1.2.4 Cookies och liknande teknik

Floré använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder företagets tjänster. Det kan innebära att Cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Hur Floré använder den insamlade informationen

Information som Floré samlar in från sina tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra sina tjänster samt för att utveckla nya tjänster och skydda Floré och dess användare.

Floré kan använda ditt namn, din mejladress och din publika information för att kontakta dig under arbetet med ditt projekt. När du kontaktar Floré sparas dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Floré kan använda din mejladress för att informera dig om tjänster och rabatter men aldrig utan ditt godkännande.

Informationen som Floré samlar in med hjälp av Cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på dess tjänster. En av produkterna som Floré använder för det ändamålet är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan Floré till exempel visa sina tjänster på språket som du använder.

Om Floré vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy måste Floré alltid fråga först efter ditt samtycke.

Floré hanterar personuppgifter och annan information på servrar i länder runtom i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Floré vill vara tydlig med vilken information som samlas in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande :

 • Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.

 • Stänga av Cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

 • Radera tidigare lagrade Cookies via din webbläsares inställningar. Bra att veta dock är att många av mina tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar Cookies.

4. Information som du delar

I många av Floré tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Floré vill att du skall kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder dess tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill Floré ge dig möjligheten att enkelt uppdatera eller ta bort de. Detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller juridiska skäl.

Floré har som mål att hålla sina tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i företagets tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i Floré säkerhetskopieringssystem.

6. Information som Floré delar

Floré delar aldrig personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Floré förutom i följande situationer :

6.1 Med ditt samtycke

Floré delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför företaget om du har gett din tillåtelse att göra så. Floré måste alltså ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.

6.2 För extern behandling

Floré vidarebefordrar personuppgifter till samarbetspartners (närstående bolag eller andra betrodda företag och personer) som har i uppgift att behandla informationen för att utföra den tjänst som du har betalat för. Exempelvis när du beställt trycksaker vars digitala fil Floré skickar till sin samarbetspartner för produktion och som de sedan skickar till dig. I ovan nämnda exempel behöver min samarbetspartner tillgång till din leveransadress varpå detta lämnas till denne i enlighet med mina anvisningar, denne sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Av juridiska skäl

Floré delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Floré om företaget har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • Följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

 • Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dessa.

 • Upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

 • Skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Floré kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med sina partners, exempelvis utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Floré kan exempelvis dela information offentligt för att visa trender i hur dess tjänster används rent allmänt.

Om Floré skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7. Informationssäkerhet

Floré arbetar ständigt för att skydda företaget och dess användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som innehas av Floré.

 

 • Floré krypterar många av mina tjänster med SSL.

 • Floré granskar sina rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

 • Floré begränsar åtkomst till personuppgifter till leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla de på uppdrag av Floré. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller kraven.

bottom of page